A droghatás függőség megelőzése

A droghatás függőség egészségi kihatásai, megelőzése nevelési eszközökkel
Prof. Dr. Tóth Szabolcs

MEGBESZÉLÉSÜNK TÖBB RÉSZRE TAGOLÓDIK:

  • Először röviden ismertetnénk, hogy a droghatás és függőség kialakulásában milyen szerepet játszik az ideg- és agyműködés mai ismereteink szerint.
  • Utána szeretnénk beszélni arról, melyek lehetnek a megelőzés legcélravezetőbb nevelési eszközei.
  • Végül néhány, talán nem közismert érdekességet említenénk a drog történetéből.

Érzékszerveinken keresztül kapjuk az INFORMÁCIÓKAT A KÖRNYEZŐ VILÁGBÓL. Ezek az információk MŰSZERESEN JÓL MÉRHETŐ FIZIKAI INGEREK: fény-, hang-, hőhullámok, fizikai érintkezés, kémiai anyagok. ÉRZÉKSZERVEINK, MINT ÁTALAKÍTÓ MŰSZEREK ezeket az ingereket pszichikai ÉRZÉSEKKÉ VÁLTOZTATJÁK, MELYEK FIZIKAILAG MÁR NEM, VAGY NEHEZEN KÖZELÍTHETŐK, illetve MÉRHETŐK.

Bizonyos, hogy EZEK A FOLYAMATOK A TANULÁSBAN FONTOS SZEREPET JÁTSZANAK. Az IDEGSEJTEK ilyen és hasonló ÖSSZMŰKÖDÉSÉT NEVEZZÜK IDEGRENDSZERNEK.

Az agy fontos szerepe abból is kitűnik, hogy a természet az idegrendszert a külső világ körülményeitől, hatásától a legnagyobb mértékben igyekszik elkülöníteni: KEMÉNY CSONTOS TOKJA és az ezen belüli folyadék, A LIQUOR VÉDI A MECHANIKAI ÜTÉSEKTŐL, REZGÉSEKTŐL, A VÉR-AGY-GÁT A SZERVEZET ANYAGCSERÉJÉNEK MÉRGEZŐ TERMÉKEITŐL. A kiterjedt, FOKOZOTT VÉDELEM FŐ OKA, HOGY AZ AGY SEJTJEI KIALAKULÁSUK UTÁN MÁR NEM TUDNAK MEGÚJULNI, VAGY PÓTLÓDNI, mint a test más sejtjei, HANEM PUSZTULÁSUK VÉGLEGES. ÍGY A DROGHATÁS KÖVETKEZTÉBEN ELPUSZTULT BIZONYOS SZÁMÚ SEJT KIESÉSE IS VÉGLEGES SZEMÉLYISÉGVÁLTOZÁSHOZ VEZET.

AZ IZGALOMBA HOZHATÓ IDEGSEJTEK ALKALMASAK ELEKTROMOS JELEK TOVÁBBÍTÁSÁRA, ÍGY AZ INFORMÁCIÓK FELDOLGOZÁSÁRA. Ehhez a folyamatos biokémiai működéshez normál sejtműködés szükséges, valamint bizonyos ANYAGOK, KOMPLEXEK ÉS EZEK EGYENSÚLYÁNAK megteremtése.

Ezen kívül az asztrocitáknak kapcsolatuk van az agykamrákkal, az agyburkot bélelő sejtekkel, stb. Felszínükön ingerületátvivő anyagok fogadóhelyei vannak. Mindezen kapcsolatokon keresztül az is bizonyított, hogy nemcsak az idegsejtek, de az egész agyállomány anyagcseréjének is részesei

IGEN SOKFAJTA INGERÜLETÁTVIVŐ ANYAG LÉTEZIK, ami az ingerületet az egyik idegsejtről a másik idegsejt fogadóhelyére közvetíti. EZEK KÖZÖTT VANNAK OLYAN ÓPIUMSZERŰ ANYAGOK (ENDOMORPHINOK), MELYEKET A SZERVEZET MAGA TERMEL. EZEK UGYANAZOKON A HELYEKEN (RECEPTOROKON) KÖTŐDNEK, MINT A KÁBÍTÓSZEREK TÖBBSÉGE. Ezek az ún. OPIÁT–RECEPTOR RENDSZEREK. Tehát a kábítószer típusú anyagok számára vannak az agynak saját átvivő és fogadó kapcsolatai. A HASONLÓSÁG TESZI LEHETŐVÉ A KÁBÍTÓSZER SZÁMÁRA, HOGY AZ AGY MŰKÖDÉSÉBE DÖNTŐEN BEAVATKOZZON, azt átmenetileg vagy véglegesen megzavarja, tönkretegye.

Érdekes, hogy a szinaptikus átvitel megzavarásán keresztül alakulnak ki a különböző ideg- és elmebetegségek is (pl. skizofrénia). Erre a hasonlóságra már a XIV. században is rájöttek, mert az elmebetegségek gyógyításában már szerepel az ópium. Az ingerületátvivő anyagok kiterjedt tulajdonságai alapján, az agyban elért mennyiségi változásaikat modern vizsgálatokkal úgy tanulmányozzák, hogy egyes átvivő anyagokat, vagy pl. az agyi anyagcserében fő szerepet játszó glukózt (szénhidrátot) izotóppal jelölik, majd eloszlását az agyban PET-tel (pozitron-emissziós tomográfiával) mutatják ki.

A kábítószer - hatás és - függőség vizsgálatakor ezzel a módszerrel bizonyították, hogy a KÁBÍTÓSZEREK MEGVÁLTOZTAT-HATJÁK AZ AGY ANYAGCSERÉJÉT. Hatásukra a glukóz koncentrációja az agy egész területén, a limbikus rendszerben is – ott, ahol az érzetek érzelmi színezetet nyernek – erősen csökken. A kokain pl. az ingerületátvivő anyagok és az opiát-termelő idegsejtek működését is gátolja. Rátelepszik a ingerületátvivő anyag fogadóhelyeinek fehérjéire és nem hagy helyet azok kötődésére. Ez azonban ismételten bombázza a felvevő helyeit, ami intenzív örömérzést eredményez.

Az IDEGSEJTEK ANYAGCSERÉJÉNEK MEGZAVARÁSA AZT JELENTI, HOGY AZ ASZTROCITÁK BELSEJÉBEN MÉRGEZŐ ANYAGOK SZAPORODHATNAK EL (pl. ammónia, glutaminsav), és a rendellenesen működő asztrocita nem tudja biztosítani az idegsejt fennmaradását. Ez a DROGOK KÖZVETLEN SEJTPUSZTÍTÓ HATÁSA. A KÖZVETETT SEJTPUSZTÍTÓ HATÁSUKAT A MÁJ TÖNKRETÉTELÉVEL ÉRIK EL.

Hibás működése következtében méreganyagok szaporodnak fel a vérben, melyek közül egyesek, pl. ammónia átjut a vér-agy-gáton és felgyülemlik az agyszövetben, ahol fokozza a károsodást. Más vizsgálatokkal azt is kiderítették, hogy az átvivő anyagok felvételi helyéhez kötődő kábítószerek a dominóelv alapján további változásokat indítanak el az agyban. EZEK AZ ISMERETEK TETTÉK LEHETŐVÉ, hogy kísérletet tegyenek KÁBÍTÓSZER FELVÉTELT ÉS FÜGGŐSÉG KIALAKULÁST GÁTLÓ GYÓGYSZEREK ELŐLLÍTÁSÁRA.

Újabb próbálkozásokban megkísérlik a kábítószer hatásban szereplő fehérjék termelését átalakított vírusok segítségével megakadályozni. Itt a vírusokba épített ellentétes tulajdonságok akadályoznák a termelésüket.

ÖSSZEFOGLALVA A LÉNYEGET: Az agy komplex anyagcseréjébe, ami az idegsejtek és asztrociták anyagcseréje is, a kábítószer jelentősen beleszól, megzavarja. A lehetőséget erre az agy természetes anyagcseréje adja, amiben a kábítószerhez hasonló opiátok, endomorphinok és ezek fogadóhelyei szerepelnek. A károsodott idegsejtek szerepét – az idegsejtek nagyfokú védettsége és sokféle kapcsolódási lehetősége miatt – eleinte más sejtek, sejtcsoportok helyettesíteni tudják. Ezért a kábítószer-élvezőben a károsodás nem tudatosul. Így szinte észrevétlenül a sejtek sérülése olyan fokot érhet el, hogy személyiségváltozás következik be és a beteg a külvilág információit már nem tudja a maguk valóságában értékelni.

A NEVELÉS LEGCÉLRAVEZETŐBB ESZKÖZEI Úgy gondoljuk, hogy a drogkérdésben a NEVELÉS LEHETNE A MEGELŐZÉS LEGHATÁSOSABB ESZKÖZE. Mint tudjuk, ezt minél fiatalabb korban kellene elkezdeni. Azt is tudjuk, hogy ennek manapság több komoly akadálya van. Legfőbb akadálya, hogy NEHÉZ A SZÜLŐKKEL EGYÜTTMŰKÖDNI, mert ők elfoglaltak. Ezért A GYERMEK már kiskorától fogva ÜL A TV, A VIDEÓ-MAGNÓ – MINT “ELEKTROMOS PÁSZTOR” – ELŐTT ÉS TUDATOSODIK BENNE az a rengeteg SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS, ami azokból árad. “Te csak élvezd az életet” — zengi naponta többször a “Mirinda” reklám és ezt képekkel is alátámasztja, hogy mondanivalója érthetőbb legyen: csak az élvezet az, amiért élni érdemes, másra nem kell odafigyelni. Még sok-sok hasonlóról, filmről, szexről, stb. lehetne beszélni.

Ha meg akarnánk győzni azokat a fórumokat, melyek változtatni is tudnának ezeken a felháborító dolgokon, legalább úgy, hogy a médiákban szórakoztató – nevelési műsorok, vetélkedők, stb. legyenek, rögtön elhangzik a KÉRDÉS: HOL VAN ERRE PÉNZ? BŐVEN LENNE, HA TÖRVÉNY VAGY RENDELET ALAPJÁN KOMOLYAN BÜNTETNÉNEK MINDENKIT, AKI BÁRMILYEN TÉMÁBAN – az egyik legveszélyesebb környezetszennyezést – A SZELLEMI KÖRNYEZET-SZENNYEZÉST KÖVETI EL, KÜLÖNÖSEN, HA EZT AZ IFJÚSÁG KÁRÁRA – helytelen nevelési elvek hangoztatásával – TESZI. Vigyázni kellene a SZAVAK ÉS FOGALMAK ÉRTELMEZÉSÉREis. Pl. megkérdeztek 60 17–18 év közötti fiatalt: “MI A DEMOKRÁCIA?” A VÁLASZ AZONOS VOLT AZZAL, mint ha azt kérdezték volna tőlük: “MILYEN A DROGHATÁS?” A válasz: “Olyan társadalmi berendezkedés, AMI MINDENKI SZÁMÁRA TELJES FÜGGETLENSÉGET, SZABADSÁGOT BIZTOSÍT.”

Egyik fő feladat lenne megértetni az emberekkel, hogy valóban lehet kellemes élményekhez jutni normális agyműködésünk felfüggesztése közben, de a drog a problémákat sem átvágni, sem megoldani nem tudja, legfeljebb csak késlelteti. Ez erős visszahatást eredményez és az idegsejtek kiiktatásával végleges zsákutcába juttat. Legfontosabb megérteni, hogy A VILÁG KÖRÜLMÉNYEI, SOHA SENKI SZÁMÁRA A TELJES SZABADSÁGOT ÉS FÜGGETLENSÉGET NEM TUDJÁK BIZTOSÍTANI!

MINDIG ÉS MINDENKOR FÜGGÜNK VALAMITŐL, VAGY VALAKÍTŐL: A TERMÉSZET ERŐITŐL,

  • TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK TÖRVÉNYEITŐL,
  • EGYÉNI TESTI-LELKI TULAJDONSÁGAINKTÓL.
  • A FÜGGŐSÉG KÉNYSZERHELYZETET JELENT!

AZ ELSŐ KÉT FÜGGŐSÉG MEGVÁLTOZTATÁSA NEM ÁLL MÓDUNKBAN, ezért itt a KÉNYSZER-HELYZET MEGOLDÁSÁHOZ, jó döntések meghozatalához, az egészséges és ÉP AGYMŰKÖDÉS MELLETT, ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGRE is szükség van. EGYÉNI TESTI-LELKI TULAJDONSÁGAINK velünk született lehetőségei mindenkit bizonyos módon függőségben tartanak. Mivel két teljesen egyforma emberi szervezet nem létezik, ezért a gyenge pontokat mindenkinek saját magának kell minél korábban észrevenni és kijavítani. EHHEZ ÖNISMERETRE ÉS ÖNFEGYELEMRE VAN SZÜKSÉG. A LEGFONTOSABB AZ ÖNFEGYELEM kialakítása, amit csak fokozatosan, kisebb feladatok megoldásán keresztül lehet elsajátítani.

Az önfegyelem GYAKORLÁSA KÖZBEN ISMERJÜK MEG IGAZÁN SAJÁT TESTI-LELKI TULAJDONSÁGAINKAT. MEGISMERJÜK ezek erősségét vagy hiányát. Pl. azt, hogy nem vagyunk elég erősek, ügyesek, kitartóak, leleményesek. Felfedezzük, hogy gyenge a fertőzésekkel kapcsolatos ellenállóképességünk, színtévesztők vagyunk, rosszabbul látunk, vagy hallunk, stb. Minél korábban kezdi el valaki az önfegyelem elsajátítását, annál több ideje marad, hogy a felfedezett hiányosságokat megkísérelje pótolni, gyengeségeit erősíteni. VÉGÜL AZ EMBER véghez tudja vinni az ÉLETBEN ELKÖVETHETŐ LEGNAGYOBB HŐSTETTET: ÖNMAGA LEGYŐZÉSÉT. Az eközben elsajátított ÖNISMERET A TANULÓ SZÁMÁRA NAGY SEGÍTSÉGET JELENT A PÁLYAVÁLASZTÁSBAN, mert olyan pályát tud választani, ami megfelel valódi képességeinek.

A tanulóknak azt is meg kellene érteniük, hogyha mindazon tulajdonságok birtokában vannak is, amiről az előbb megemlékeztünk, mégis találkozhatnak az életnek számukra olyan nehezen érthető tényeivel – mint haláleset, anyagi nehézség, igazságtalanság, stb. – amikor úgy érzik, a megoldás lehetetlen. Ekkor ne a drog nyújtotta kábulatba meneküljenek, hanem a környezet egy megbízható, tapasztalt tagjának segítségét kérjék. Mindenkinek van ilyen lehetősége, de ahhoz, hogy keressen is, az kell, mint az életben mindenhez, amit szeretnénk megvalósítani: HINNI KELL BENNE. “A HIT A REMÉLT DOLGOK VALÓSÁGA ÉS A MEGGYŐZŐDÉS A NEM LÁTOTT DOLGOKRÓL” — MONDJA A BIBLIA. Végül talán megemlítenénk néhány nem annyira közismert tényt a DROG TÖRTÉNETÉBŐL. LÉTEZÉSE MÁR ÉVEZREDEK ÓTA ISMERETES: 4000 éves sumér írások említik, már a kőkorszakban is ismerték, bizonyítják a svájci tavak cölöpépítményei között talált maradványok.

Az ókori Egyiptom és PERZSIA gyógyszertáraiban raktáron tartották. Homérosz szerint a trójai Heléna bánata enyhítésére rendszeresen használta. A XVI. században már közismert az orvosi használatban. A XVII. században az angol Syndenham oldotta fel először alkoholban és a szert Laudánumnak nevezte. Ebben a formában először az angol társadalmi (Shakespearetől - Florence Nightongaelig), majd a gazdasági élet főszereplője lett. Bengáliban mázsaszám termelték, a vele való kereskedés magánszemélyek részére is szabad

Az angolok abban a reményben, hogy Kínát megnyitják a kereskedelem számára, illegálisan árulták Kínában ezüstért. A kínai uralkodó azonban ellenállt és több mázsa ópiumot nyilvánosan is elégettetett, aminek következménye két háború is lett: Az elsőben (1840-42) Kína elvesztette Hongkongot és öt kikötővárost kellett megnyitnia a kereskedelem előtt. A második (1857-60) angol-francia közös vállalkozás eredménye az ópium–kereskedelem legalizálásához vezetett. Ezután még a társadalom pillérei sem tiltakoztak az ópiumfogyasztás ellen. Az USA-ban a XX. század elején lett divatos. Még a csecsemők nyugtatói is tartalmazták. Az ópiumélvezők száma 25 000 volt, ami napjainkra 55 millióra nőtt és még további 59 millió az alkohol- és nikotinfüggő. Csak az 1906-os törvény vetett véget a szabad árusításának

Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel az előadással kapcsolatban, úgy az egyesület bármikor szívesen áll rendelkezésre és készséggel válaszol.