Dezoxiribóz-foszforsav kettős spirál darabjának vázlatos rajza.
Váltakozóan kapcsolódó adenin, tinin, guanin és citozin bázisai a szalagra merőleges pálcikák.


Vissza