Magunkról

EGYESÜLET A KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYÉRT - E-KE
  Cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 35.
  Telefon: (+36)1/329-48-64
  Fax: (+36)1/349-07-04
  Adószám: 18097175-1-41
  OTP: 1171330-20612627-00000000
Alapítva: 1999. december 1.
Műlödési köre: környezetvédelmi és egészségügyi

Elérhetőségek

Dr. Treiber Pálné elnök
  zstreiber@gmail.com
  (+36)30/268-05-87

Körösi Adrienn titkár
  koradrienn@gmail.com
  (+36)70/773-07-43

Céljaink

A társadalmi szervezet célja: hogy az egyesületekre vonatkozó hatályos jogszabályokban, valamint az E-KE által elfogadott szabályzatokban és határozatokban foglalt előírások megtartása mellett:

  • Elsősorban a tagjai, másodsorban minden ember természetes és mesterséges környezetének szebbé, tisztábbá és egészségesebbé tétele.
  • Az egészségügyi nevelés, felvilágosítás népszerűsítése, előadás-sorozatok szervezése és oktatási anyagok készítése saját és minden más érdeklődő z irányú tudásának, ismereténrk és képzettségének bővítése érdekében
  • Saját környezete egészségesebbé tétele és as köztisztaság gyakorlati megjavítása.
  • egészségmegőrzés és metegségmegelőzés programjainak támogatása.
  • tudományos kutatás és ismeretterjesztésben való részvétel.
  • a céloknak megfelelő egyéb civil tevékenység támogatása.
  • a tényeken alapuló ismeretek népszerűsítése és terjesztése.
  • hasonló érdekeltségű nemzetközi együttműködés kialakítása.
  • a média támogatása a hiteles tájékoztatás érdekében.


Szakmai beszámoló a 2013-ban végzett munkáról

Igen szomorú esemény, Dr. Berencsi György elnök elhunyta miatt április 30-án rendkívüli Intézo Bizottsági ülést és Közgyulést tartottunk, melyen a Tagság dr. Treiber Pálnét választotta meg az Egyesület elnökévé. A titkári feladatokat helyette Korösi Adrienn látja el.

Az elso negyedévben Berencsi prof. részt vett a "Climate TRAP" ("Klímacsapda") Európai Projekt zárásán, valamint a Mikrobiológiai Konferencián. Az Angyalföldi József Attila Muvelodési Központban (AJAMK) eloadásokat tartott a globális felmelegedés környezeti és egészségügyi következményeirol, és különbözo vírusbetegségekrol, az érdeklodo hallgatóságnak.

Egyesületünk (E-KE) továbbra is tartotta a kapcsolatot az AJAMK-al, részt vett a civilszervezetek megbeszélésein, továbbképzésein, az új Civil törvény értelmezése érdekében.

Az E-KE képviselte magát a XIII. kerületi Önkormányzat programjain, különös tekintettel a kerület 75. éves évfordulójával kapcsolatos rendezvényeken.

Megtárgyaltuk és véleményeztük a XIII. kerület hosszú távú fejlesztési koncepcióját. Saját szervezésu fórumainkon megvitattuk, hogy az E-KE mit tehet annak megvalósulása érdekében, a környezet- és egészségvédelem fejlesztése terén.

Kapcsolatot tartottunk a Levego munkacsoporttal, részt vettünk vezetoségválasztó Közgyulésén.

Kiemelt szerepet szántunk a környezettudatosság fejlesztésére. A székhely iskolában (Radnóti M. u. 35.) olyan "nyílt" szakköröket, foglalkozásokat tartottunk, melyeken diákok, tanárok, szülok egyaránt részt vehettek. Az iskolával közösen szerveztünk papírgyujtési akciókat, melyrol a környék lakosságát szórólapok útján értesítettünk. A hulladékcsökkentési- és újrahasznosítási bemutatóink nagy érdeklodésre találtak, különösen az év végi ünnepekre való felkészülés kapcsán. A környezettudatos vásárlási szokások, a "zöld- ajándék" készítés sokféle ötlettel gyarapította a résztvevoket.

Az E-KE ebben az évben is kölcsönös, jó kapcsolatot tartott a székhely iskolával (Herman Ottó Tagiskola). A környezeti nevelés segítésén túl, kompetens tagjaink tájékoztatást nyújtottak egészségügyi, betegjogi témákban is. Mivel az iskola 2014. március 1-én ünnepli névfelvételének 20. évfordulóját, mely egyúttal a természettudós halálának 100. évfordulója (országos ünnepi események, Herman-év), az ünnepi elokészületekben az iskola tanulóit emléklap készíttetésével támogatja.

Az E-KE 2013-as évben is az Alapszabályban rögzített céljainak megfeleloen végezte munkáját.

Beszámolók a 2013-ban végzett munkáról

Szakmai beszámoló
Közhasznú egyszerusített éves beszámolóSzakmai beszámoló a 2012-ben végzett munkáról

A József Attila Muvelodési Központban számos alkalommal részt vettünk a civil szervezetek megbeszélésén (I.06; II. 23.; IV. 3.; )

Január 12.-én az egyesület közgyulésén beszámoltunk a 2011-es tevékenységükrol.

Január 21.-én és 22.-én az Rtl Club-ban a légúti fertozések és az influenza megelozésérol beszélgettünk.

Január 23.-án a Lánchíd Rádióban, január 31.-én a Club Rádióban a bárányhimlo és a mumpsz megbetegedések megelozésérol beszélgettünk.

Február 1-én a globális felmelegedéssel kapcsolatos problémákkal tartottunk eloadást Budafokon, Mészáros u. XXII. Nagytétényi út 31-33. a Klauzál Gábor Muvelodési Központban.

Február 29.-én Velencében, Olaszországban az európai együttmuködés keretében a globális felmelegedéssel kapcsolatos fertozo betegségek járványtanával kapcsolatos változásokról tartott eloadást az Egyesület elnöke. 2012-ben vége lett az európai nemzetközi együttmuködési programnak, és az egyesületi beszámolót elfogadta a Bizottság. A velencei összejövetel volt a záró momentuma a hároméves együttmuködésnek.

Március 8.-án részt vettünk a Levego munkacsoport éves beszámoló közgyulésén.

Március 30.-án a Szegedi Orvostudományi Egyetemen az új influenza A/H1N1 vírus tulajdonságairól tartott eloadást az Egyesület elnöke.

Május 22.-én az emberi és állati daganatkelto vírusokról tartott eloadást a Magyar Mikrobiológiai Társaság tudományos ülésén.

Június 2.-án részt vettünk a "Green club" megbeszélésén.

Június 29.-én az MTV-1 musorában a környezetvédelemrol és a globális felmelegedéssel kapcsolatos járványügyi problémákról volt beszélgetés.

Július 7.-én néhai Belák Sándor, közegészségtan professzor díszsírhelyének felavatásán vettünk részt Enyingen, ahol az édesapja is családorvos volt a múlt században.

Augusztus 28.-án volt a tárgyév második E-KE közgyulése a Herman Ottó Iskolában. Megbeszéltük az iskola jubileumi programjainak támogatását, a tanulók jutalmazását.

Augusztus 31.-én a Bolgárkerék utcában lévo TV-studióban a toxoplasmosisról adtunk felvilágosítást a nézoknek.

Szeptember 5.-én a Kossuth Rádióban szeptember 6.-án pedig az MTV-ben beszélgettünk a légúti fertozésekrol és az influenza védooltás fontosságáról.

Október 10.-én az MTV a gyermekbénulás világnapja alkalmából készített riportot.

December 10-én az Egyesület jövo évi terveirol tartottunk vezetoi tanácskozást.

Az Egyesület elnöke meghosszabbította Dr. Treiber Pálné tagságát a Magyar Honvédség Honvédkórház Felügyelo Tanácsába. A mandátumi idoszak 2012.december 23-tól 2016. december 22-ig tart.

Beszámolók a 2012-ben végzett munkáról

Szakmai beszámoló
Közhasznú egyszerusített éves beszámoló
Kiegészíto melléklet
Közhasznúsági mellékletSzakmai beszámoló a 2011-ben végzett munkáról

Január 10.-én tartottuk az első közgyülésünket.

Januar 17.-én előadás Debrecenben a Rotary Klub-ban a globális felmelegedés környezeti és egészségügyi következményeiről előadás

Január 31.-én telefon conferencia a „Klimacsapda” (Climate Trap) EU program résztvevőivel.

Február 10.-én Székesfehérváron a szkeptikusok klubjéban előadás a védőoltások fontosságáról és megbízhatóságáról.

Március 9.-én megbeszélés a Hermann Ottó Iskolában.

Március 10.-én 14:30 Duna TV

Március 11.-én 9:45 TV1

Április 4.-én 18:00 AJAMK civil szervezetek megbeszélése

Április 12.-én AJAMK 18:00 az EU Zöld Klub pályázati megbeszélés.

Április 15.-én aláírtuk a Szt István téri kutyafuttató ügyében a kérelmeket, amelyeket a helyi lakók többek között tagtársaink kezdeményeztek.

Május 2.-én AJAM civil szervezetek megbeszélés

Május 26.-án Magyar Hygiénikusok Társasága, Esztergom „denevérek által terjesztett vírusbetegségek és a globális felmelegedés”.

Június 2.-án MR-1 rádióműsor 14:00

Június 8-9. München a Klimacsapda soronkívüli értekezlete

Június 15.-én MR-1 rádioműsor 15:45

Július 9.-én MR-1 rádióműsor

Július 11.-én Klimacspda telefon konferencia

Júlus 13 és 14. MTV Kunigunda utca, és telefon interview

Július 15.-én 7:30 ATV vírusbetegségek

Július 20.-án Magyar Mikrobiol. Kongresszus, MR-1 AIDS fertőzés

Szeptember 2.-án AJAMK 14.00 EU Zöld Klub pályázati megbeszélés

Szeptember 4.-én MR-1 Kossuth rádió szonda

Szeptember 5.-én és 6.-án AJAMK EU Zöld Klub pályázati megbeszélés

Szeptember 16-17.-án Bécs - EU Zöld Klub pályázati megbeszélés

Október 15-18. Esztergom-Verőce - EU Zöld Klub pályázati kirándulás

Október 20-22. Budapest barlangok, Sashegy és Természettudományi Múzeum EU Zöld Klub pályázati program

Október 24.-én vizafogói iskolában a Globális felmelegedésről előadás

November 22, Magyar Rádió-16:010 A világ nagy járványai

November 25, Hermann Ottó Iskola, 2. E-KE Közgyűlés

December 5. A „Climate-TRAP” EU együtműködés kongresszusa Maribor,

December 14, Duna TV-(Telefon-interview) Kanyarójárvány Európában.

Közhasznúsági beszámoló a 2011-ben végzett munkáról

1. oldal
2. oldal
3. oldal